5

Een plan van aanpak is onontbeerlijk. In de basis daarvan zit gelijkwaardigheid in inbreng en een rolverdeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. Verdeel de werkzaamheden passend bij taken, rollen en competenties, bij voorkeur ongeacht of het...

Pin It on Pinterest