Gebruik zo mogelijk meerdere werkvormen die bijdragen aan vraagsturing en check of mensen met hun opdracht uit de voeten kunnen, stuur zo nodig bij en geef een steuntje in de rug.

Pin It on Pinterest