2

Gelijkwaardigheid

De inbreng van iedere partij heeft evenveel betekenis of waarde

zorgverleners met een zorgdossier

De participatietrajecten hebben laten zien dat het er in een co-creatieproces niet om gaat wie iets zegt, maar wat er wordt gezegd. Alle ideeën, kritieken en suggesties worden serieus genomen en tellen even zwaar.

Trajecten kunnen starten als de ‘juiste’ partijen bij elkaar zijn gebracht. Een open gespreksklimaat is relevant. Deelnemers moeten zich veilig voelen en gelegenheid krijgen om zich uit te spreken.

Co-creatie is geen rocket science, maar een proces van uitwisselen, meedenken, doordenken, uitwerken en daarna toepassen. Dat is ook een creatief proces, met zijn onvoorspelbaarheden en mind shifts. Dat is mooi, spannend en uitdagend. Maar hoe het proces ook is bedacht, het zijn de mensen die er inhoud aan moeten geven. Het vraagt bevlogenheid om elkaar toch te vinden op de momenten dat je het niet eens bent. Het vergt lef om te zeggen dat je vindt dat het perspectief van cliënt of familie niet goed is meegenomen. Het vraagt inventiviteit om af te stappen van de gebaande paden. En het vraagt verantwoordelijkheidsgevoel om met de ander mee te denken over hoe het anders kan, als zaken niet zo lopen als gedacht.

Een succesvol project ontstaat door een team met verschillende expertises. Zet mensen in het team die elkaar aanvullen. Alle expertise, inzichten en de netwerken van deze mensen kunnen ingezet worden voor het resultaat.

Een belangrijk aspect bij participatietrajecten en co-creatie is dat het cliënten- en familieperspectief centraal staat. Hou steeds voor ogen te houden dat de zorg in dienst staat van deze eindgebruikers.

Co-creëren met eindgebruikers kan door deelname aan een projectteam, maar er zijn ook andere vormen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van vragenlijsten, het voeren van gesprekken met ervaringsdeskundigen en structureel deelnemen aan vergaderingen.

Pin It on Pinterest