4

(H)erkenning

Erkenning van ieders rol en herkenning van de positie van het individu

close-up van een cliënt

Erkenning en herkenning van het individu betekent meer aansluiting bij en afstemming op de leefwereld van een cliënt. Herstelgerichte zorg is gericht op zo veel mogelijk ondersteuning van autonomie op weg naar herstel, en erkenning van zienswijzen en eigenheid. Cliënten kunnen daardoor meer perspectief gaan zien, en meer mogelijkheden om medeverantwoordelijkheid te nemen op hun pad naar herstel.

Participatietraject flexibele zorg tijdens crisisopname jongeren

oranje_streepje

Het participatieproject bij UMCU richtte zich op de crisisopvang voor jongeren. Doel van het project was jongeren bij een crisisopname zo snel mogelijk weer te laten deelnemen aan de eigen omgeving. Het gaat om het aanbieden van flexibele zorg die beter aansluit bij de vraag en samenwerking met professionals en naastbetrokkenen (ouders, school, sport, vrienden, werk etc.) om dat voor elkaar te krijgen.

Na verloop van tijd moesten de plannen worden bijgesteld. Het bestuur had besloten dat laagdrempelige, ambulante opvang voor crisissituaties niet mogelijk is, en wellicht ook niet past bij een 3e lijnsorganisatie. Duidelijk werd dat UMCU niet de setting heeft voor deze vorm van zorg. Wel zijn er andere activiteiten uitgevoerd gericht op erkenning en herkenning:

 

Er is een voorlichting georganiseerd over ondersteuningsprogramma’s die zijn gericht op herstel. Deze ‘modulemarkt’ (met bijvoorbeeld mindfulness) was gericht op cliënten.

Zorgverleners hebben korte presentaties (pitches) verzorgd voor de cliënten om nieuwe zorgmodules voor dagactiviteiten tijdens crisisopname te introduceren.

Er is een platform voor de zorg voor jongeren ontwikkeld (Psynet) om de communicatie tussen 1e, 2e, en 3e lijn te versterken. Ook naasten kunnen worden toegevoegd.

Partners in het gesprek dat in het kader van de bijgestelde doelstelling van dit participatietraject is geïnitieerd zijn FACT, BOR beden, DGT, Jeugdzorg en buurtteams. De organisaties onderschrijven de visie dat jongeren er belang bij hebben zo kort mogelijk opgenomen te blijven. Doel is samenwerking te bevorderen, zorg te stroomlijnen en eventueel samen tot nieuwe ontwikkelingen te komen.

 

Pin It on Pinterest