3

Zelfmanagement

De regie houden en terugkrijgen over de eigen gezondheid en het eigen herstel

zelfhulpboek 'Op weg naar herstel'

Herstel van gezondheid is een individueel proces en reikt over de grenzen van klachten of aandoening naar een volwaardig leven, waarin ook andere dimensies van gezondheid – naast die van mentaal welbevinden – een rol spelen.

De weg naar herstel is een proces dat niet altijd in een rechte lijn gaat en net zo lang wordt doorlopen tot de cliënt zichzelf heeft hervonden en regie kan hernemen in een leven dat hij als zinvol ervaart. Waar het op aan komt is zelf telkens opnieuw mogelijkheden en opgaven bekijken. Zichzelf versterken door een actieve rol op zich te nemen in het herstel­proces. Bij het proces van herstel is de cliënt de deskundige. Ook de naaste heeft zijn eigen herstelproces. Dit besef inspireert hulpverleners om een andere rol op zich te nemen.

Het centraal stellen van persoonlijke waarden en keuzes in het herstelproces heeft tot gevolg dat hulpverlening aansluit bij het individu.

Op de weg naar herstel is de hulpverlener de betrokken begeleider die samen met cliënt vaststelt welke ontplooiingsmogelijkheden er zijn, hoe daaraan kan worden gewerkt en welke samenwerking daarvoor nodig is.

Dat vraagt verbinding en creativiteit om samen vormen van begeleiding te vinden of te ontwikkelen. Binnen of buiten de (geestelijke) gezondheidszorg.

Participatietraject inzet herstelwerkplaats voor meer eigen regie

oranje_streepje

Bij GGz Noord-Holland-Noord is het participatietraject gericht op uitbreiding van het herstelgericht handelen, via de uitbreiding van de bekendheid en toepassing van herstelwerkplaatsen. De projectgroep startte met het schrijven van een herstelvisie waarin ook naasten werden belicht. Dat droeg bij aan een gezicht en status in de organisatie. Daarna zijn de successen en faalfactoren van de eerste herstelwerkplaatsen in kaart gebracht, en is een ervaringswerker aangesteld als coördinator om de herstelwerkplaatsen naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn GGz NHN en Ypsilon in samenwerking met de herstelwerkplaatsen Psysalons gaan organiseren. Dat zijn bijeenkomsten waarin de interviews van twee ervaringsdeskundigen gespreksstof en tips opleveren voor bezoekers.

 

Herstelwerkplaatsen richten zich zowel op het herstel van functioneren als het herstel van identiteit en zingeving.

Via de herstelwerkplaatsen kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten, een cursus volgen, informatie verkrijgen of een herstelverhaal delen.

Ook voor naasten zijn er herstelwerkplaatsen. Onzekerheid, woede, angst, gemis van vertrouwen en wanhoop spelen ook bij hen.

Herstelwerkplaatsen kunnen alle ontwikkelingen op het gebied van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten binnen een organisatie verbinden.

 

bezoekers bij de entree van de herstelwerkplaats

Pin It on Pinterest