3

Fase ontwarren | diagnostiek, toeleiding en monitoring

Specifieke kwaliteitscriteria in de fase ontwarren | diagnostiek, toeleiding & monitoring vanuit cliënten- en familieperspectief

Regie over zorg

oranje_streepje

Cliënt
 • Cliënt centraal: De hulpverlener vraagt de cliënt schriftelijke toestemming indien onderzoek nodig of gewenst is
  • De cliënt heeft recht op een second opinion, dat wil zeggen dat de cliënt een behandelaar naar keuze mag vragen om ook een diagnose te stellen;
  • De cliënt kan kiezen uit een gevarieerd en flexibel aanbod van zorg;
  • De cliënt heeft inspraak bij de invulling van de indicatiestelling en invulling van de behandeling;
  • De cliënt geeft schriftelijk zijn/haar instemming met de invulling van de indicatiestelling en invulling van de behandeling.

Informatie en educatie

oranje_streepje

Algemeen

Cliënten worden actief geïnformeerd over relevante publieksversies van richtlijnen.

Cliënt
 • Cliënt centraal:
  • De hulpverlener brengt verslag over het onderzoek uit aan de cliënt;
  • Het moet voor de cliënt helder zijn welke zorg de cliënt kan verwachten.

Persoonlijk verhaal

oranje_streepje

Algemeen

Cliënt centraal: De zorg is gericht op een klachtgerichte diagnose in plaats van ‘labels plakken’. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer en waarom een diagnosestelling van belang is.

Cliënt
 • Cliënt centraal:
  • De hulpverlener heeft oog voor het verleden en het ontstaan van de problemen;
  • De hulpverlener sluit aan bij de eigen ervaringen van de cliënt
  • De hulpvraag van de cliënt is de uitgangspositie van de probleemdefiniëring.

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Familie
 • Netwerkzorg: De zorgverlener heeft een document waarin beleid t.a.v. informatievoorziening, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning en bereikbaarheid is geformuleerd over het omgaan met de familie van de cliënt.

Systeemaanpak

oranje_streepje

Familie
 • Familiebeleid: Er is een begeleidingsaanbod voor naastbetrokkenen.

Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg op maat:
  • Intake, onderzoek, diagnostiek en behandelplan vinden binnen een korte tijdspanne plaats;
  • De zorgverlener stelt zo snel en effectief mogelijk een diagnose.
 • Cliënt centraal: In de klachtenverkenning wordt een somatische screening uitgevoerd
 • Kwaliteit:
  • De hulpverlener neemt de klachten serieus;
  • De hulpverlener zorgt voor tijdige accurate screening van de klachten.
 • Evaluatie:
  • Minstens één keer per jaar vindt een evaluatie met cliënt en familie plaats om opnieuw in kaart te brengen in welk opzicht de hulp nog aansluit bij de behoefte van de cliënt;
  • Na verloop van tijd moet bijstelling van de hulpvraag mogelijk zijn
Cliënt
 • Cliënt centraal: Als de hulpvraag niet duidelijk is, wordt de cliënt ondersteund bij het formuleren van de hulpvraag
 • Netwerkzorg: Bij indicatiestelling kan de cliënt bijgestaan worden door een persoon naar eigen keuze

Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Recht: Een combinatie van problemen mag geen reden zijn om iemand niet in behandeling te nemen

Richtlijnen en procedures

oranje_streepje

Cliënt
 • Cliënt centraal:
  • De hulpverlener vraagt de cliënt schriftelijke toestemming indien onderzoek nodig of gewenst is;
  • De cliënt heeft recht op een second opinion, dat wil zeggen dat de cliënt een behandelaar naar keuze mag vragen om ook een diagnose te stellen;
  • De cliënt kan kiezen uit een gevarieerd en flexibel aanbod van zorg;
  • De cliënt heeft inspraak bij de invulling van de indicatiestelling en invulling van de behandeling;
  • De cliënt geeft schriftelijk zijn/haar instemming met de invulling van de indicatiestelling en invulling van de behandeling.
Familie
 • Netwerkzorg: De zorgverlener heeft een document waarin beleid t.a.v. informatievoorziening, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning en bereikbaarheid is geformuleerd over het omgaan met de familie van de cliënt.

Pin It on Pinterest