2

Fase Worstelen | Crisissituatie(s)

Specifieke kwaliteitscriteria in de fase worstelen | crisissituatie(s) vanuit cliënten- en familieperspectief

Regie over zorg

oranje_streepje

Cliënt
 • Er wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke crisiskaart (zie voorbeeld | zie vragenlijst),  zodat de cliënt zelf bepaalt wat er gebeurt bij een (dreigende) crisis.

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg in triade: De familie heeft de mogelijkheid om betrokken te worden bij de totstandkoming van afspraken rondom een eventuele crisis voor de cliënt
 • De rol van familie (bij crisismanagement) en als belangenbehartiger bevinden zich in de GGZ in een andere positie dan die bij andere somatische klachten.
Familie
 • Zorg in triade: Bij crisisopname verzorgt de zorgverlener de eerste opvang voor familie. Ook wanneer de cliënt niet de familie wil betrekken
 • Signaleren: Naastbetrokkenen kunnen een rol spelen in het dagelijks leven, het signaleren van een crisis en mogelijk een kalmerende rol in geval van een crisis.

Inzet steunsysteem

oranje_streepje

Algemeen
 • Zorg in triade: De familie heeft de mogelijkheid om betrokken te worden bij de totstandkoming van afspraken rondom een eventuele crisis voor de cliënt
 • De rol van familie (bij crisismanagement) en als belangenbehartiger bevinden zich in de GGZ in een andere positie dan die bij andere somatische klachten.
Familie
 • Zorg in triade: Bij crisisopname verzorgt de zorgverlener de eerste opvang voor familie. Ook wanneer de cliënt niet de familie wil betrekken
 • Signaleren: Naastbetrokkenen kunnen een rol spelen in het dagelijks leven, het signaleren van een crisis en mogelijk een kalmerende rol in geval van een crisis.

Effectieve en efficiënte zorg

oranje_streepje

Cliënt
 • Kortdurende specialistische interventies zijn beschikbaar in geval van crisissituatie

Veilige en toegankelijke zorg

oranje_streepje

Algemeen
 • Snelle interventieprocedure: Er is een snelle interventieprocedure bij terugval na beëindiging van de specialistische zorg waarin middelen zijn opgenomen als signaleringsplan/crisiskaart, kanalen tot waarschuwing, 7x24 uur bereikbaarheid, mogelijkheden crisisdienst
 • 24-u zorg: De instelling dient ook buiten kantooruren beschikbaar te zijn voor mensen in een cristisituatie
 • Tijdelijke opname: Indien nodig bij crisissituatie is er een mogelijkheid tot (tijdelijke) opname
 • Overname zorg: In geval van een crisissituatie is er de zekerheid dat professionals de zorg overnemen van de mantelzorgers. Daarom moeten de gegevens van relevante hulpverleners altijd actueel zijn en beschikbaar voor de familie.
Familie
 • Toegankelijkheid: In geval van een crisissituatie buiten kantoortijden is het duidelijk voor de familie wie zij kunnen benaderen.

Emotionele ondersteuning

oranje_streepje

Familie
 • Zorg in triade: Bij crisisopname verzorgt de zorgverlener de eerste opvang voor familie. Ook wanneer de cliënt niet de familie wil betrekken.

Cliëntgerichte omgeving

oranje_streepje

Familie
 •  Signaleren: Naastbetrokkenen kunnen een rol spelen in het dagelijks leven, het signaleren van een crisis en mogelijk een kalmerende rol in geval van een crisis.

Pin It on Pinterest