1

Maak gebruik van de lessons learned. Begin niet opnieuw, maar put uit de ervaringen van anderen met een soortgelijk project. En vier je successen: besteed er aandacht aan.

2

Gebruik zo mogelijk meerdere werkvormen die bijdragen aan vraagsturing en check of mensen met hun opdracht uit de voeten kunnen, stuur zo nodig bij en geef een steuntje in de rug.

3

Zorg voor een informele constructieve sfeer. Plan de vergaderingen niet te krap. Openheid doet heel veel. Laat zelf zien hoe je er over denkt. Wees eerlijk, dan zijn andere partijen ook vaak open en eerlijk. Ga er van uit dat alle informatie waardevol is, ook al past...

4

Hou tempo en zorg voor continuïteit. Bereid de vergaderingen voor en hou je aan de afspraken. Zorg dat je er bent. Hou ook buiten de vergaderingen om contact met je samenwerkingspartners. Heb belangstelling voor de totale mens waarmee je werkt. Investeer in je...

5

Een plan van aanpak is onontbeerlijk. In de basis daarvan zit gelijkwaardigheid in inbreng en een rolverdeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. Verdeel de werkzaamheden passend bij taken, rollen en competenties, bij voorkeur ongeacht of het...

Pin It on Pinterest