Over dit magazine

Onder de titel ‘Werken aan Vraagsturing’ zijn de afgelopen drie jaar drie projecten uitgevoerd waarin 
de inbreng van cliënten en naasten centraal stond. Dit magazine verzamelt de resultaten 
met het doel om vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties, hulpverleners en beleidsmakers te inspireren tot vraagsturing.

Werken aan vraagsturing bestaat uit de volgende deelprojecten. De projecten zijn door de lidorganisaties
 van het Landelijk Platform GGz uitgevoerd onder leiding van externe projectleiders.

1. Ehealth

 

oranje_streepje

De resultaten van dit project geven zicht op de bijdragen van digitale zorgtoepassingen aan de empowerment en het zelfmanagement van cliënten en naasten met een psychische kwetsbaarheid. Dit magazine informeert over de visie die is ontwikkeld en het verloop van drie participatietrajecten in eHealth. Uit de trajecten zijn 3 lessen voor digitale zorg gedestilleerd.

Projectleider: Marloes Martens | ResCon, research & consultancy

e: m.martens@rescon.nl tel: 023-5310015

2. Kansen op werk

 

oranje_streepje

De resultaten van dit project geven zicht op de begeleiding van cliënten met een psychische kwetsbaarheid richting betaald werk. Dit magazine informeert over de resultaten van het traject. Uit het traject zijn 4 aandachtspunten voor (meer) kansen op werk gedestilleerd voor een vervolg na 2015.

www.kansenopwerk.nl

 

Projectleider: Marja de Kinderen | Prok Projectmanagement

e:marjadekinderen@xs4all.nl tel: 020-6948050

3. Kwaliteit en implementatie van vraagsturing

oranje_streepje

De resultaten van dit project geven zicht op de gezamenlijke zoektocht van cliënten- en familie-organisaties en GGz-instellingen naar nieuwe zorgconcepten. Dit magazine informeert over de visie en de kwaliteitscriteria die zijn ontwikkeld en het verloop van drie participatietrajecten. Uit de ervaringen in de trajecten zijn 5 principes voor vraagsturing gedestilleerd.

Projectleider:  Jacqueline Neijenhuis | Neijenhuis Projectbegeleiding en Advies

e: jacqneijenhuis@me.com tel: 06-41462968

Algemeen projectleider Werken aan vraagsturing:

René Borkus | Advies in Zorg & Welzijn   r.borkus@adviesgroepterts.nl  tel: 06-53597494

 

 

Binnen het programma zijn onder meer ervaringsverhalen verzameld van cliënten en naasten. De verhalen onderbouwen de nieuwe stappen die cliënten- en familieorganisaties, hulpverleners en beleidsmakers willen zetten richting vraagsturing.

Colofon

oranje_streepje

© januari 2016 | Werken aan vraagsturing

Het online magazine ‘Op weg naar levenskunst in de GGz – De lessen van participatietrajecten vraaggestuurde en digitale zorg’ is een eenmalige uitgave van het landelijk bureau 
Ypsilon, penvoerder van het project Werken aan vraagsturing.

Beeld: Mike Rekers | Nico de Laat | Jos Thalen

Tekst: Yvonne Mors

Eindredactie: Jacqueline Neijenhuis | Marloes Martens | René Borkus

Vormgeving: Jeroen van Dijk

Webhosting: Hostnet

Contactpersoon voor deze uitgave:
oranje_streepje

Jacqueline Neijenhuis

M: 06 41462968
@: jacqneijenhuis@me.com
Twitter: @jacqneijenhuis

 

Pin It on Pinterest