Introductie

Met deze ervaringsverhalen geven we cliënten en familieleden¹ inzicht, bieden we herkenning en inspireren we hen tot nieuwe stappen.Voor zorgverleners kunnen de verhalen input zijn voor bewustwording, kennis over effecten van hun werk en een aanzet geven tot kwaliteitsverbeteringen in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De ervaringsverhalen zijn gerangschikt op thema en bevatten soms praktische tips. De ervaringen zijn geanonimiseerd.

¹ Wanneer we het over familie hebben, bedoelen we familieleden, levenspartners en vriend(inn)en.