les 1

Zorg voor draagvlak

Ervaringen met een portaal voor naasten

oranje_streepje

Communicatie, zowel naar binnen als naar buiten de organisatie, zorgt voor draagvlak. En hoewel projectmedewerkers aangeven communicatie essentieel te vinden, blijkt aandacht voor communicatie voor verbetering vatbaar. Veelal  wordt er achter de schermen gewerkt en pas na afronding breed gelanceerd. Door betrokkenen lopende het project informeren geef je de kans om op producten te reageren en verhoog je het draagvlak.

Cliënt met laptop

“Houd de organisatie op de hoogte van projecten of iets wat ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Dan kan niemand achteraf zeggen we wisten van niets.”

Een portaal voor naasten

oranje_streepje

GGZ Friesland wil mantelzorgers optimaal kunnen betrekken bij de behandeling van hun naaste. Ook wil de organisatie naasten in hun rol van zorgverlener ondersteunen en informeren, om zo de cliënt te ondersteunen bij herstel en de eigen regie te versterken. Onderzoek onder mantelzorgers toonde aan dat een digitaal naastenportaal gewenst was.

handen van een persoon achter de computer

Na het vaststellen van een visie is een verkennend onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers. Dat gebeurde via een korte vragenlijst op de website van GGz Friesland en oproepen via twitter en facebook.

79 mantelzorgers vulden de vragenlijst in. Uit de respons blijkt dat bijna allen (97%) aanvullend ondersteund willen worden door zorg op afstand. Op basis hiervan is ervoor gekozen om een naastenportaal te ontwikkelen.

De resultaten zijn via dezelfde website als nieuwsbericht verspreid. In het bericht is opgenomen hoe GGz Friesland gehoor zou geven aan de wensen van de mantelzorgers.

Brainstormen met alle betrokkenen (hulpverleners, vertegenwoordigers van de familieraad en Ypsilon en een familie-ervarings-deskundige) leverde input op voor de leverancier van het cliëntenportaal.

Pin It on Pinterest