les 3

Zorg voor co-creatie

Ervaringen met een portaal voor cliënten 

oranje_streepje

Je moet er niet te snel vanuit gaan dat cliënten niet betrokken kunnen of willen worden. Het betrekken van de doelgroep is altijd een goed idee. Cliënt-deelnemers hebben een heel andere kijk op het zorgproces dan hulpverleners. Het wordt pas echt duidelijk wat er nodig is als je met cliënten en naasten om de tafel zit en hoort wat hun zorgen zijn en waar behoefte aan is.

werkblad van een clientenportaal

Een cliëntenvertegenwoordiger in een traject waarin de cliënten van de crisisafdeling niet betrokken waren: “Ik was bang dat ik te veel voor mezelf sprak. Bijvoorbeeld bij de invoering van Psy-net, waarmee de cliënt kan beheren wie er in zijn dossier kan. Is een cliënt niet bang dat hij, als hij in psychose is, allerlei betrokkenen eruit gooit? Dit soort vragen kunnen wij niet zomaar beantwoorden.”

Ervaringen met een portaal voor cliënten

oranje_streepje

Het doel van het cliëntportaal is cliënten meer regie te geven over hun eigen zorg. Via het portaal kunnen zij onder meer hun dossier inzien, afspraken maken, een actieplan opstellen en naasten toevoegen. Bij Riwis hebben drie cliënten die deelnamen aan het participatietraject een actieve rol gespeeld op het moment dat het cliëntenportaal breed werd ingevoerd. Zij hebben een opzet gemaakt voor de instructie, een folder en een tekst voor een informatiebulletin voor cliënten en medewerkers.

client met laptop

Bij processen waar actuele cliënten intensief bij betrokken zijn, geldt:

Bijeenkomsten moeten niet te lang duren, een uur is vaak al lang genoeg.

Richt een goede overlegstructuur in, bv één keer per maand.

Probeer snel kleine resultaten of effecten van het werk te laten zien.

Hou het informeel en met een kopje koffie: mensen doen het in hun vrije tijd.

7 Cliënten en 3 naasten startten met het gebruiken van de testversie van het cliëntportaal. Uiteindelijk bleven 3 cliënten en 1 naaste over. Uit een afsluitende workshop bleek dat gebruik van het portaal cliënten het gevoel geeft dat zij aan het eigen herstelproces werken. Clienten en naasten willen via het portaal vooral inzicht krijgen in afspraken, aantekeningen kunnen maken en ervaringskennis delen. De technische inrichting is hierop aangepast.

Meer informatie?

oranje_streepje

Pin It on Pinterest