De participatietrajecten

Werkblad van een cliëntenportaal

Veel interesse in vraagsturing

 

In 2013 konden GGz-instellingen zich aanmelden voor een participatietraject bij het programma Vraagsturing. Zo’n 60 ideeën werden aangemeld. Acht participatietrajecten zijn geselecteerd en van start gegaan, twee trajecten zijn stopgezet.

Er werd meegezocht naar mogelijkheden om de duur van opname in de crisisopvang voor jongeren te verkleinen.

lessons learned

Het perspectief van de familie werd ingebracht bij het bouwen aan herstelwerkplaatsen.

 

lessons learned

Er is een methode ontwikkeld om kwaliteit van leven te definiëren én te verhogen van cliënten die te ziek zijn om zelf hun behoeften goed aan te geven. lessons learned

Er is een digitale zorgtoepassing ontwikkeld voor mantelzorgers om hen meer te betrekken en ondersteunen. lessons learned

Er is een digitaal cliëntenportaal ontwikkeld en geïmplementeerd om cliënten meer regie te geven over de eigen zorg. lessons learned

Er is een bestaande app uitgetest om zelfmanagement van kinderen en jeugd te stimuleren. lessons learned

Werkblad van een cliëntenportaal

Pin It on Pinterest