1

Co-creatie

Samen werken op weg naar een gezamenlijk einddoel waarbij iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise handelt

projectmedewerkers aan tafel
Co-creatie is een relatief nieuwe werkvorm. Het is een principe dat van alle partijen specifieke competenties vraagt. Cliënten- en familieorganisaties behartigen de belangen van hun achterban, co-creatie binnen een participatietraject vraagt om meer. Krachten bundelen van cliënten- en familieorganisaties vergroot de competenties. Denk aan het uitwisselen van tips en adviezen, het ontwikkelen van scholing en het inzetten van aanvullende expertise.
Het vergt lef om te zorgen dat cliënten- en/of familieperspectief wordt meegenomen.
Het vraagt onderzoeks-kwaliteiten om mee te denken over meetinstrumenten.
Het vraagt organisatie-talent en daadkracht om trajecten bij te sturen die niet volgens plan verlopen.

Participatietraject hogere kwaliteit van leven

oranje_streepje

Op zoek naar een methode om in gesprek te gaan met de cliënt als ‘expert ten aanzien van zijn kwaliteit van leven’ zijn in co-creatie tien onderwerpen vastgesteld die van invloed zijn op de kwaliteit van leven voor cliënten op afdelingen voor langdurige intensieve zorg. Ze vormen de basis voor een gesprek over de ervaren kwaliteit van leven tussen persoonlijk begeleider en cliënt. Aan twee door de cliënt gekozen onderwerpen is vervolgens extra inzet besteed, met het doel de kwaliteit van leven op dit onderwerp te verhogen. Na drie maanden is besproken of verandering in kwaliteit van leven heeft plaatsgevonden. Ook met de persoonlijk begeleiders is besproken hoe zij het werken met de lijst van tien onderwerpen hebben ervaren. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de pilot uit te breiden naar andere LIZ afdelingen van Inforsa.

 

Doelgroep:

 • Cliënten die verblijven op een afdeling Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) bij Inforsa Amsterdam (onderdeel Arkin)
Projectgroepleden:

 • Interne projectleider Inforsa/tevens coördinator Dwangzorg
 • Cliënt Inforsa/tevens lid cliëntenraad
 • Medewerkers betrokken afdelingen
 • Projectleider kwaliteit
 • Vertegenwoordiger Ypsilon
Expert-triadegroepleden:

 • ervaringsdeskundigen
 • groepsbegeleiders
 • manager bedrijfsvoering
 • gedragsdeskundige
 • naastbetrokkenen
 • interne projectleider
 • onderzoeker
 • voorzitter Ypsilon

Voor de ontwikkeling van het meetinstrument is een aparte ‘expert-triadegroep’ gevormd in dit participatietraject. In twee expertmeetings hebben zij de WHO-QOL-100 teruggebracht tot een lijst van tien onderwerpen die van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven binnen Inforsa. Ook heeft de groep het projectteam geadviseerd over de aanpak van de pilot.

Projectmedewerkers in overleg

De lijst met tien onderwerpen:

 1. Seksuele activiteit
 2. Energie en vermoeidheid
 3. Mobiliteit
 4. Negatieve versus positieve gevoelens
 5. Sociale ondersteuning
 6. Beschikbaarheid van gezondheid en sociale ondersteuning
 7. Eigenwaarde
 8. Dagelijkse activiteit
 9. De relatie met zorgverleners
 10. De mate van aandacht voor perspectief versus verlies

 

Ondanks of misschien wel juist dankzij het feit dat Inforsa werkt met een van de moeilijkste groepen, denken we dat het mogelijk is om het instrument straks breder in te zetten: niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook bij andere zorgaanbieders. De ontwikkeling past bovendien perfect in een beweging die de afgelopen tijd in gang is gezet onder de naam ART: Assertive Recovery Triad oftewel de Actieve heRstel Triade. Met deze beweging willen professionals, cliënten en familieleden een nieuw zorgconcept neerzetten voor de langdurige klinische zorg. Door te investeren in ART en de uitkomsten van de proeftuin bij Inforsa eraan te koppelen, komt het instrument onder de aandacht en vergroten we de kans op verdere verspreiding. (Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon)

Meer informatie?

oranje_streepje

“WIEK is een mooi voorbeeld en een pionierswerk gericht op een nieuwe dimensie van vraagsturing, zowel via het proces van werken als via het instrument dat ontwikkeld is. Een instrument dat het ook voor de meest kwetsbaarste cliënten mogelijk maakt om herstelondersteunend te werken vanuit de vraag van de cliënt zelf.”

Pin It on Pinterest