1

visie |

Levenskunst in de GGz

oranje_streepje

Het roer gaat om in de GGz. De vraag wordt leidend. Het aanbod volgend. De cliënt bepaalt: bij het formuleren van zijn vraag bedenkt hij wat voor hem belangrijk is. Wat hij met de zorg die hij vraagt wil bereiken. Wil hij de bestrijding van zijn klachten centraal zetten? Of richt hij zich op zo goed mogelijk leven met zijn klachten? En wat helpt hem daar dan bij? Of wie?

De hulpverlener is behulpzaam bij het verhelderen van de hulpvraag. Hij denkt vanuit zijn deskundigheid mee met de cliënt en zijn naasten. Samen proberen ze een antwoord te formuleren. Wat is het probleem? Wat wil de cliënt bereiken? Wat gaan ze aanpakken? Hij informeert hem over verschillen in behandelingen. Bespreekt wat de cliënt zelf kan doen. Welke risico’s er zijn. En welke hulp de omgeving kan bieden. Hij richt de aandacht ook op de veerkracht van de cliënt en zijn naasten.

Het kan zijn dat er zorg passend is die de hulpverlener niet zelf kan bieden. Of dat de cliënt een voorkeur heeft voor de behandeling van klachten waar hij de voorkeur niet zou leggen. Nog altijd denkt hij mee, want het perspectief van de cliënt, de richting die de cliënt heeft bepaald, staat centraal. Niet zijn zorg.

Van tijd tot tijd staan cliënt en hulpverlener stil bij hoe het gaat. Staat het roer wel goed? Gaat de cliënt de richting op die hij wil? Waar mogelijk wordt daarbij ook de directe naaste gehoord. Of de behandeldoelen gehaald worden, is niet eens zo belangrijk. Wel of de cliënt zijn leven beter vindt dan vóór aanvang van de behandeling die hij koos. En de vraag wat de cliënt en zijn omgeving kan helpen om dat verder te verbeteren.

Daarmee verbetert de zorg. Altijd. Niet alleen omdat die beter passend is, maar ook omdat de cliënt er een actieve rol in heeft. De eigen regie maakt hem tot een mens met meer verantwoordelijkheid en minder afhankelijkheid. Zet hem aan om na te denken over de koers die hij wil gaan, te bepalen welke waarden hij belangrijk vindt in dit leven. En dat maakt hem per definitie tot een gelukkiger mens.

Dat is vraagsturing.

Digitale zorg en vraagsturing

oranje_streepje

Digitale zorg kan cliënten en naasten helpen bij het omgaan met de aandoening en met de gevolgen daarvan. Digitale zorg verstevigt het netwerk en ontlast daarmee de zorg. Bovendien is deze vorm van zorg voor velen laagdrempelig. Je hoeft immers niet over de drempel van een zorgverlener en kunt er op eigen tempo en op een zelf gekozen tijdstip mee werken. Digitale zorg draagt daarmee bij aan het zelfmanagement van cliënten en naasten, één van de principes van vraagsturing.

Digitale zorg is altijd aanvullend op persoonlijk contact met zorgverleners. Meer informatie over digitale zorg zal meer cliënten en naasten ‘verleiden’ tot gebruik. Goede ervaringen van anderen en co-creatie met cliënten en naasten in de ontwikkeling van nieuwe tools zal deze trend versterken.

Ook de GGz komt daarmee in de pas van de gedigitaliseerde wereld om ons heen.

“Nu ik zelf de zorg inkoop loopt het veel soepeler. Afspraken worden nagekomen omdat je gezien wordt als klant. Je hebt een andere positie als hulpvrager” (uit de verzamelde ervaringsverhalen)

Download hier het visiedocument Levenskunst in de GGz

i

Download hier het visiedocument digitale zorg

Naar het colofon van dit magazine

Naar de pagina met verzamelde ervaringsverhalen: (opent in een nieuw venster)

screenshot met tekst "Ervaringsverhalen op weg naar herstel, passende zorg, de rol van familie en totstandkoming op weg naar herstel, passende zorg, de rol van familie en totstandkoming"

Pin It on Pinterest