11

tips & tools |

Tips uit de projectgroepen

oranje_streepje

Tips uit de projectgroepen na drie jaar van participatietrajecten: “Investeren in de expertise in cliënten- en familie-organisaties is nodig. Betrek ook cliënten van buiten de zorginstelling bij participatietrajecten. Laat gebruikers volwaardig participeren in beleidszaken. En zorg voor voldoende massa en kennis om tegenslagen op te vangen.”

Tools

oranje_streepje

Dit magazine maakt duidelijk dat de leden van de projectgroepen die de participatietrajecten hebben gerealiseerd veel werk hebben verzet. Een aantal resultaten is zichtbaar via rapportages, visiedocumenten en de basisset met kwaliteitscriteria. Ervaringen zijn in dit magazine gedestilleerd tot principes van vraagsturing, succesfactoren, smoezen, praktische ‘do’s and dont’s’ en uitdagingen voor de toekomst. Het proces van co-creatie heeft betrokkenheid van de verschillende partijen gecreëerd door de gezamenlijke zoektocht. Onderweg zijn ervaringen steeds gedeeld, met betrokkenen en daarbuiten. Ook deze uitwisseling heeft -indirect- bijgedragen aan meer vraagsturing. Het zijn communicatiemiddelen die daarom ‘tools’ voor meer vraagsturing kunnen worden genoemd.

;

Social media

oranje_streepje

Onder de communicatiemiddelen die als tools voor meer vraagsturing zijn te onderscheiden, zijn ook social media. Het is een communicatiemiddel dat voortbouwt op wat mensen altijd al deden: deelnemen aan netwerken. Nieuw bij social media is dat niet alleen een geselecteerde groep toegang heeft, maar dat iedereen kan meepraten. Via social media wordt steeds meer informatie bij elkaar vergaard, en vinden gesprekken meer en meer plaats binnen netwerken van gelijkgestemden. Medewerkers zijn zelf de boodschappers op social media. Dat zij weten wat er speelt, maakt de berichtgeving boeiend, persoonlijk en authentiek. Een tip voor vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties en professionals in de zorg die met vraagsturing aan de slag willen is dan ook: maak gebruik van deze netwerken. Door op meerdere kanalen een kijkje in de keuken van het eigen project te geven, faciliteer je dat informatie gedeeld wordt en betrokkenheid vergroot.

1. Ambassadeurs

oranje_streepje

Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen die als expert willen helpen met het verspreiden en implementeren van het gebruikersperspectief van een bepaalde toepassing in de praktijk. In de ontwikkeling van digitale zorg zijn ambassadeurs ingezet. In de bijlage de oproep waarmee zij werden geworven, onder meer via de website van het LPGGz.

i

2. Publicaties voor betrokkenen

oranje_streepje

Cliënten- en familieorganisaties en zorginstellingen hebben communicatiekanalen voor leden en medewerkers zoals (digitale) nieuwsbrieven, magazines en websites. In de bijlage een artikel over “zaaien en oogsten” via proeftuinen, gepubliceerd in het ledenblad van Ypsilon.

i

3. Flyers en brochures

oranje_streepje

Betrokkenen via flyers en brochures informeren over (tussentijdse) resultaten en praktijktips vergroot draagvlak, succesvolle implementatie en uitrol.

i

4. Presentaties

oranje_streepje

Presentaties door ervaringsdeskundige projectmedewerkers vergroot de bekendheid van vraagsturing. In de bijlage een presentatie die gegeven is op de Haagse Hogeschool en de VGZ.

i

5. Workshops

oranje_streepje

‘Checken hoe en of de boodschap overkomt’ is een van de conclusies van de landelijke dag van de SLKF, waar een workshop is georganiseerd om familieraden te activeren. ‘Wat moet en kan anders’ en ‘Wat kunnen we zelf beter doen’ waren de twee centrale vragen op deze studiedag. In de bijlage de presentatie.

i

6. Persberichten en publicaties voor derden

oranje_streepje

Communicatiekanalen van derde partijen – die niet direct bij een project zijn betrokken zijn – zorgen voor verspreiding van resultaten en verbreding van draagvlak. In de bijlage een voorbeeld van een persbericht over de resultaten van een verkenning naar hoe mantelzorgers betrokken en ondersteund willen worden, en hier een interview over het project in ‘Participatiekompas’, een uitgave van PGO-support en NPCF.

i

7. YouTube

oranje_streepje

Projectmedewerkers aan het woord te laten profileert en versterkt het imago van een project. Film leent zich voor het overbrengen van gevoel en het bieden van inspiratie. YouTube kan ook ingezet worden voor service (webinars, instructievideo’s) en het vergroten van vindbaarheid: YouTube is de grootste zoekmachine na Google. In de bijlage een filmpje over het betrekken van cliënten bij ontwikkelen van digitale zorgmiddelen.

i

8. Facebook

oranje_streepje

Facebook is geschikt voor het profileren van een project, het verspreiden van ‘nice to know’ informatie en het beantwoorden van vragen. Via het kanaal kan ook de aandacht worden getrokken, kunnen ambassadeurs worden vergaard, en kan in contact worden getreden met het netwerk van ambassadeurs.

i

9. LinkedIn

oranje_streepje

LinkedIn is geschikt voor het profileren van de projectorganisatie, het vergroten van de vindbaarheid in Google en het delen van updates. Ook is LinkedIn geschikt voor het versterken van autoriteit en deskundigheid (vraag medewerkers om te linken en te volgen), en het netwerken via groepen. Kijk daarbij door de bril van je doelgroep: hoe speelt jouw project een rol in het dagelijks leven van deze doelgroep, en sluit daarbij aan met relevante content.

i

10. Twitter

oranje_streepje

Via Twitter kan real time nieuws worden gedeeld en kunnen geïnteresseerden worden geholpen. Ook genereer je via Twitter verkeer naar een magazine of andere online omgeving, en leent Twitter zich om te socializen.

i

11. Persoonlijk contact

oranje_streepje

Maak gebruik van ontwikkelde instrumenten en ervaringskennis! Zoek contact met de projectmedewerkers van het programma Vraagsturing.

;
zorgverlener verwelkomt cliënten en naasten op een herstelwerkplaats
Jacqueline Neijenhuis

Jacqueline Neijenhuis

projectleider Kwaliteit en implementatie vraagsturing

email: jacqneijenhuis@me.com skype: jjneijenhuis tel: 06-41462968

René Borkus

René Borkus

projectleider programma vraagsturing

email: r.borkus@adviesgroepterts.nl tel: 06-53597494

Marja de Kinderen

Marja de Kinderen

projectleider Kansen op werk

email: mdekinderen@prok.nl

Bert Stavenuiter

Bert Stavenuiter

penvoerder programma Vraagsturing

email: bert@ypsilon.org | tel: 088 – 0002120

Michiel Bähler

Michiel Bähler

projectmedewerker

Chris Peters

Chris Peters

projectmedewerker

Annette Furnemont

Annette Furnemont

projectmedewerker

Marloes Martens

Marloes Martens

projectleider eHealth

email: m.martens@rescon.nl twitter: @GripopeHealth tel: 023-5310015 www.facebook.com/gripopeHealth

Anne Marie Kamevaar

Anne Marie Kamevaar

projectmedewerker Kwaliteit en implementatie vraagsturing

email: jmkamevaarkegel@ziggo.nl

Paul Ulrich

projectmedewerker Kwaliteit en implementatie vraagsturing

email: paul.ulrich@stichtingborderline.nl

 

Hein van der Hulst

Hein van der Hulst

bestuurslid Labyrint-in-Perspectief

 tel: 024 3233678 | 06 33681820

Bep Schouten

Bep Schouten

projectmedewerker

Karin Meijers

Karin Meijers

projectmedewerker

Minco Ruiter

Minco Ruiter

projectmedewerker

Pin It on Pinterest