2

toelichtingen |

Waarom een visie?

oranje_streepje

De visie ‘Levenskunst in de GGZ’ geeft cliënten- en familieorganisaties, zorgorganisaties en beleidsmakers houvast aan een abstract begrip als ‘vraagsturing’. Vanuit de visie zijn praktische wensen voor vraaggestuurde zorg uitgewerkt, waarmee het begrip wordt ingekleurd. Dat is nodig, omdat de visie nogal wat voeten in aarde heeft. Want wat betekent het dat cliënten door vraagsturing voorbij hun stoornis kijken? Dat herstel centraal staat? Waar bestaat de levenskunst uit, die een eventuele verlegging van de focus van genezen naar herstel mogelijk maakt?

Tsja, de invulling is voor iedere cliënt dus anders. Maar de principes die eraan ten grondslag liggen niet. Gedeelde besluitvorming is de basis waarop cliënten- en familieorganisaties, zorgorganisaties en beleidsmakers kunnen sturen. Waar die besluitvorming over moet gaan is aan de cliënt en zijn naaste. Want bij vraaggestuurde zorg bepaalt de cliënt de koers, en stuurt de naaste mee.

Waarom een visie op digitale zorg?

oranje_streepje

De visie op digitale zorg helpt zorginstellingen en cliënten- en familieorganisaties die digitale zorgtoepassingen willen ontwikkelen. De visie beschrijft niet alleen welke digitale zorgtoepassingen er zijn, en welke bijdragen deze leveren aan zelfmanagement en empowerment. Maar ook hoe digitale zorg gebruikersgerichter kan worden en hoe deze vorm van zorg toegankelijk en laagdrempelig kan worden aangeboden.

Kern van goede zorg is het gesprek aangaan, goed naar mensen kijken en het belang van de cliënt voorop stellen. Dat is nu vaak niet zo. Zorgverlening wordt veelal vanuit één gezichtspunt belicht. En meestal is dat het gezichtspunt van de zorgaanbieder.

Het aanbod van digitale zorgtoepassingen is enorm, maar het gebruik ervan blijft achter. De bekendheid van wat digitale zorg kan opleveren mag vooral verder worden vergroot. Ook kan digitale zorg nog veel meer toegesneden worden op wensen en behoeften.

Anne Marie Kamevaar (vrijwilliger):

Bert Stavenuiter (directeur Ypsilon):

“Als deze visie echt ingang vindt in de gezondheidszorg betekent het dat je het mensen mogelijk maakt voorbij hun klachten te kijken. Te kijken naar hoe ze hun leven willen leiden buiten de gezondheidszorg. Hoe ze daar weer verbindingen kunnen leggen.”

;

“De kern van de visie zit ‘m in de drie partijen die een rol hebben te spelen in de zorg. Die van de cliënt is het meest bepalend. Een familielid kan daarin meedenken. Beiden hebben zo hun ideeën over hoe het beter kan. Dat geldt ook voor de hulpverlener.”

;

“Deze visie werkelijkheid laten worden vraagt ook iets. Niet alleen een andere manier van kijken. Ook een andere manier van het gesprek aangaan”

Naast een visie op vraagsturing en een visie op digitale zorg, is in het programma ‘Werken aan vraagsturing’ gerealiseerd:

Kijk hier voor meer informatie over het programma ‘Werken aan vraagsturing’ en een interview met de projectleider Kwaliteit en implementatie.

Pin It on Pinterest