4

aandachtspunten | voor meer kansen op werk

Kansen op werk werkt!

oranje_streepje

Het re-integratieproject Kansen op werk biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid om hun positie op de arbeidsmarkt te verkennen via een werkervaringsplaats. Tegelijkertijd wordt in een trainingsprogramma gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfontplooiing.

Het zijn twee elementen die als succesfactoren naar voren komen in literatuur over de begeleiding van arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten.

Het oefenen met zelf gestelde leerdoelen en vaardigheden helpt het merendeel verder in het functioneren in een werksituatie.

lachende kandidaat van Kansen op werk

Evaluatieonderzoek toont aan:

De meeste kandidaten ervaren dat de methode hen in staat stelt om meer grip te krijgen op hun psychische kwetsbaarheid. Dat komt omdat het traject focust op het concreet maken van persoonlijke en professionele leerdoelen. In die zin helpt het traject de meesten om de autonomie te vergroten.

Specifiek in een werksituatie hebben de meeste mensen ervaren dat het belangrijk is om problemen vóór te zijn en daar actief op te sturen. Het draait dan bijvoorbeeld om feedback vragen, hulp vragen, negatieve emoties uiten en het structureren van werk.

Er is met name steun van de trainingsgroep en trainers. Steun op de werkervaringsplaats wordt zo veel mogelijk gerealiseerd door een ‘maatje’ op het werk en een werkbegeleider die de ervaringen en plannen bespreekt.

In de afgelopen drie jaar zijn 115 mensen met een psychische kwetsbaarheid ingestroomd. Bijna 60 kandidaten werden begeleid bij hun eerste stap naar re-integratie. Ruim 20 van hen zijn daarna doorgestroomd naar betaald werk. Dit is een slagingspercentage van 20 procent.

Profiel van de kandidaten

Van de instroom is tweederde vrouw en eenderde man. De meeste kandidaten zijn tussen de 30 en 60 jaar, met een licht accent op 40-50 jarigen. Jongeren zijn nauwelijks bereikt. Veel deelnemers hebben dan ook veel werkervaring. Veel kandidaten zijn relatief kort uit het arbeidsproces en hoog opgeleid.

  • 15 jaar werkervaring of meer 50% 50%
  • Niet langer dan 2 jaar uit het arbeidsproces 44% 44%
  • Voor aanvang of tijdens het traject actief als vrijwilliger 56% 56%
  • Hbo-opleiding of hoger 37% 37%

Evaluatieonderzoek toont aan:

“Deelname maakte mijn wereld groter en stelde mij in staat om deze stap uit te proberen, te testen. Zonder dat ik daar gelijk op word afgerekend. Die ruimte vind ik heel mooi”

Het verhaal van een deelnemer, een werkbegeleider en de trainer/coach van Kansen op werk. Deze compilatie laat in een notendop zien waarom Kansen op werk bestaat en hoe de werkwijze is.

Sandra Boon vertelt hoe zij bij Kansen op werk is gekomen en wat dit voor haar betekent.

Seyhan Ozgen vertelt hoe zij bij Kansen op werk is gekomen en wat dit voor haar betekent.

Meer video’s op de website van Kansen op werk (opent in een nieuw venster)

4 aandachtspunten voor meer kansen op werk

oranje_streepje

In 2016 is er opnieuw een driejarig gelijknamig project gestart. Voor (nog) meer Kansen op werk zijn er in dit projectplan vier aandachtspunten uitgewerkt:

1.    Door een regionale aanpak (Midden-Utrecht, Rijnmond en Achterhoek) komt er versteviging van de aansluiting bij UWV en re-integratiebureaus.

2.    Directer contact en netwerkopbouw met werkgevers zorgt voor meer focus op het vinden van betaald werk.

3.  Ondersteuning van de werkbegeleiders en inzet van ervaringsdeskundigen verhoogt het rendement van de training en coaching.

4.  Meer randvoorwaarden voor in- en uitstroom verhoogt de efficiency.

Meer informatie?

Download hier het evaluatierapport van Kansen op werk

 

Download hier twee artikelen over Kansen op werk en arbeidsparticipatie

Website Kansen op werk: (opent in een nieuw venster)

twee puzzelstukjes die in elkaar passen

Pin It on Pinterest