5

principes | van vraaggestuurde zorg

“Vraagsturing draait om nieuwsgierigheid van professionals om te achterhalen wat een cliënt of naaste nodig heeft, wat hij precies bedoelt, wat hem beweegt om te reageren zoals hij reageert. Door nieuwsgierig te blijven lukt het om naar de toekomst te blijven kijken”  (Jacqueline Neijenhuis, projectleider Programma Kwaliteit en implementatie vraagsturing)

Cliënt en zorgverlener aan tafel in GGz-instelling

Vraagsturing is koesteren en voeden

Koesteren

oranje_streepje

Bij vraagsturing in de zorg is het allereerst belangrijk dat cliënten en naasten goed voor zichzelf of voor hun naaste blijven zorgen. Koesteren wat goed gaat dus!

Denk aan zelfzorgmiddelen waar een cliënt baat bij heeft. Voor de één een online training om zelfstandig te werken aan een klacht, voor de ander een groepstraining op de sportschool, of een werkervaringsplek met begeleidende training & coaching.

Denk aan de zorg die een naaste verleent. Of dat nu het dagelijks verzorgen en begeleiden is, een wekelijks contact via een gezamenlijke maaltijd, of het helpen regelen van hulp van derden.

Als er bij de cliënt of de naaste een vraag is of een probleem optreedt, richt vraaggestuurde zorg zich op het beantwoorden van die vraag, of het oplossen van het probleem.

 

Voeden

oranje_streepje

Daarnaast is belangrijk dat cliënten en naasten zo veel mogelijk goed voor zichzelf of hun naaste gáán zorgen.

Het gaat hier om het zorgen voor middelen die (zelf)zorg mogelijk maken. En het voeden van commitment om dat te realiseren. Bij cliënt, naaste en zorgverlener.

Bij vraaggestuurde zorg gaan zorgverlener, cliënt en naaste in gesprek over waar behoefte aan is. En over wat haalbaar is in zelfzorg en zorg door naasten.

Als dat nodig is, is er hulp om deze behoefte en de haalbaarheid ervan boven water te krijgen. En om zich uit te spreken over welke organisatie van zorg wenselijk is.

Voor clienten- en familieorganisaties, zorgprofessionals en beleidsmakers in de GGz betekent dit dat de organisatie van zorg wordt geënt op vijf principes:

1 Co-creatie

Samen werken op weg naar een gezamenlijk einddoel waarbij iedereen vanuit zijn eigen rol en expertise handelt.

2 Gelijkwaardigheid

De inbreng van iedere partij heeft evenveel betekenis of waarde, telt even zwaar.

3 Zelfmanagement

De regie houden en terugkrijgen over de eigen gezondheid en het eigen herstel.

4 (H)erkenning

Erkenning van ieders rol en herkenning van de positie van het individu.

5 Oplossingsgericht

Het werken naar verbeteringen in de kwaliteit van leven.

“De zorg is zó in beweging, dat dit het moment is om aan te grijpen. Alleen al de ambulantisering roept tal van visie- en organisatievragen op. Er ligt een enorm gebied braak dat wacht op ontginning vanuit een gezamenlijke aanpak” (Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon)

Meer informatie?

oranje_streepje

Download hier het evaluatierapport van de participatietrajecten van het programma Vraagsturing.

Hoe succesvol was het programma Vraagsturing? En in welke vorm kunnen we met de geleerde lessen door? Download hier het document ‘Lessons Learned’ van penvoerder Ypsilon.

Pin It on Pinterest