6

Transparante zorg

Criteria vanuit cliënten- en familieperspectief voor transparantie in kwaliteit, kosten, en aanbod van zorg

Kwaliteit van zorg transparant

oranje_streepje

Algemeen
 • De zorgaanbieder werkt mee aan het meten van de kwaliteit van zorg en het op een begrijpelijke manier inzichtelijk maken van deze informatie voor de cliënt.
 • De prestatie-indicatoren 2014 zijn van toepassing. Dit betekent dat zorgaanbieders de cliëntervaringen meten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, (op systematische wijze) de verandering van ernst van de problematiek, verandering in het dagelijks functioneren, veranderingen in de ervaren kwaliteit van leven, te monitoren en zetten hiervoor instrumentarium in, zoals de CQ-index, verkorte CQI Kortdurende ambulante GGZ, Thermometer cliëntwaardering, Routine Outcome Monitoring, Minimale Dataset. Het instrumentarium dient aan te sluiten bij de individuele cliënt. Dat betekent dat een cliënt met meerdere DBC’s binnen een instelling niet meerdere malen hetzelfde instrument invult.
 • Kwaliteitsbeleid:
  • Bij het opzetten van projecten/diensten kan gebruik gemaakt worden van het keurmerk Cliënt Centraal. Dit keurmerk is mede door ervaringsdeskundigen samengesteld.
  • Indien wenselijk kan bij het maken/verbeteren van het familiebeleid gebruik gemaakt worden van de Indicatorset familiebeleid GGZ. Deze bestaat o.a. uit een familie-ervaringsvragenlijst.
  • Maak bij de kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief gebruik van een kwaliteitsinstrument (beheerd door Stichting Kwadraad).
Cliënt
 • Cliënten dienen toegang te hebben tot geobjectiveerde, betrouwbare, vergelijkbare en begrijpelijke informatie over de prestaties van de zorgaanbieders. De kwaliteit van de keuze-informatie blijkt onvoldoende.
Familie
 • Familieraad: De familieraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder. Daarin staat wat de taken van de familieraad zijn, dat de familieraad recht heeft op overleg met de Raad van Bestuur. De familieraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur. De familieraad ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie die zij voor een goed functioneren nodig heeft. De familieraad vraagt tijdig advies over alle belangrijke voorgenomen besluiten, die directe of indirecte consequenties kunnen hebben voor de kwaliteit van zorg voor GGZ-cliënten en de manier waarop medewerkers binnen de zorgaanbieder omgaan met familie van GGZ-cliënten.
 • Familiebeleid: De tevredenheid van de familie (tevredenheidonderzoek) wordt jaarlijks gepeild.

Kosten van zorg transparant

oranje_streepje

 • De zorgverlener maakt de kosten van de behandeling en begeleiding inzichtelijk voor de cliënt.
 • De zorgverlener maakt inzichtelijk voor de cliënt welke kosten van behandeling en begeleiding worden vergoed en welke de cliënt geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.
 • Cliënt en naastbetrokkenen kunnen gemakkelijk inzicht krijgen in de kosten van de behandeling/zorg, eigen bijdragen, etc.

Aanbod van zorg transparant

oranje_streepje

Algemeen
 • De cliënt weet waar hij, 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht kan in acute situaties.
 • De zorgaanbieder maakt informatie over de zorgverleners inzichtelijk voor de cliënt. Dit betreft opleiding, ervaring/deskundigheid en eventuele specialisaties.
 • De zorgaanbieder maakt informatie over zijn organisatie inzichtelijk voor de cliënt. Dit betreft beschikbare voorzieningen, apparatuur en werkwijze/logistiek.
Familie
 • Familieraad: De familieraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder. Daarin staat wat de taken van de familieraad zijn, dat de familieraad recht heeft op overleg met de Raad van Bestuur. De familieraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur. De familieraad ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie die zij voor een goed functioneren nodig heeft. De familieraad vraagt tijdig advies over alle belangrijke voorgenomen besluiten, die directe of indirecte consequenties kunnen hebben voor de kwaliteit van zorg voor GGZ-cliënten en de manier waarop medewerkers binnen de zorgaanbieder omgaan met familie van GGZ-cliënten.

Pin It on Pinterest