8

smoezen |

Nog een partij aan tafel? Dat leidt tot vertragingen.

Het was hier een gekkenhuis de afgelopen weken. Het is zo druk.

We zeggen de vergadering af want we zijn er zelf nog niet uit.

Er zijn nu te veel personele wisselingen.

Ja, de minister he? Die komt met bezuinigingen.

Er worden alleen maar stokpaardjes bereden.

We hebben de familie geprobeerd te betrekken maar ze reageren niet of nooit.

Het ligt nu bij de afdeling communicatie.

Smoezen

Wanneer moet je alert zijn

oranje_streepje

Vraaggestuurd werken is nieuw en soms ook spannend. Want wat gaat het brengen? Kost het (te)veel tijd? Wie neemt de regie?

Deze vragen spelen voor zowel professionals van een zorginstelling als voor vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties.

Smoezen liggen op de loer; dus wees alert.

 

een projectgroep in overleg

Reacties van projectmedewerkers

oranje_streepje

“Ja, deze smoezen zijn heel herkenbaar en als ik ze tegen kom ga ik daar ook niet tegenin. Ik toon begrip en laat het voor wat het is, want zo ervaren zij het op dat moment. Ik zie het meer als hobbels op weg naar een verandering. Hobbels die iedereen beïnvloeden. De zorgverlener, maar ook de cliënt en het sociale netwerk.

Het gaat om een andere manier van denken en handelen en dat kost tijd. Als iets ingrijpt op routines, moet iedereen daar aan wennen. De ambulantisering brengt de zorgverlener bij de cliënten thuis, in het sociale netwerk. Bij signalen dat de cliënt misschien een serieuze terugval heeft, zal de hulpverlening misschien minder snel instemmen met een time-out in de kliniek. Dat betekent extra zorgen, inspanning en draaglast voor naasten. En hoewel het uiteindelijk kan bijdragen aan een sneller herstel, is dat vaak heel zwaar. Voor naasten, want er is dan geen moment van rust meer, maar ook voor de cliënt. Bij een crisis ervaart de cliënt nog al eens dat de omgeving anders reageert, en hij kan die reacties niet altijd plaatsen. Soms werkt dat averechts, en dat kan het voor iedereen ingewikkeld maken”.

Rita van Maurik, coördinator Kamer Familieraden LPGGz

 

 

 

 

“Voor co-creatieprocessen is het belangrijk dat partijen samenwerken en de vrijheid hebben vanuit de verschillende perspectieven invulling te geven aan het traject en eindproduct. Het resultaat kan niet vrijblijvend zijn. Wanneer het product binnen de kaders past moet het worden uitgevoerd. Wanneer dat niet gebeurt, is goede argumentatie vanuit het bestuur noodzakelijk.”

Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon

“Ja, ik herken deze punten wel. Maar toch moet je proberen om door te gaan. Soms vraag ik door, dan probeer ik te achterhalen waarom iets niet is gelukt. Soms kan je dan iets bijsturen, door bijvoorbeeld hulp van anderen te vragen. Zo kregen wij ondersteuning van de projectorganisatie. Zij maakten de verslagen. Je moet ook goed de manier van benaderen in de gaten houden. Naastbetrokkenen zijn soms wel bereid om zich in te zetten als je ze persoonlijk vraagt voor een afgebakende taak.

Mensen zijn bij aanvang vaak heel erg enthousiast. Je moet er als werkgroep voor zorgen dat ze dat ook blijven. Er staat al snel weer iets nieuws op de agenda en het gevaar is dat wat bereikt is eigenlijk niet beklijft.

Door veel personele wisselingen in de werkgroep heeft het bij ons wat langer geduurd. En nu we op het punt staan om ook daadwerkelijk dingen te doen, stopt de ondersteuning die we hadden van de projectorganisatie. De structurering die dat geeft is toch een stok achter de deur. We denken er nu over om mensen uit de cliënt/familie-medezeggenschapsraad te betrekken. Zij hebben een andere kijk op wat er nodig is. En zij kunnen alert blijven op de voortgang. Er moeten mensen zijn die ervoor zorgen dat het niet in de benen zakt. Het moeten wel mensen zijn die op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken met de hulpverlening. Het is niet dat de wil er niet is, maar het is meer dat er veel gebeurt. Ook bij andere instellingen. Wat mensen dan ook graag weer willen uitproberen.

Veel hangt ook af van het management. Het is belangrijk om standvastig te zijn, afspraken over langere termijn te maken en daar goed aan vast te houden. En om te evalueren. Te bespreken hoe het gaat en of er verbeteringen nodig zijn. Want het leven verandert iedere dag”.

Bep Raaijmakers, familieplatform GGz NHN

“Ik zie smoezen als hobbels op weg naar een verandering”

Pin It on Pinterest