9

uitdagingen | voor de toekomst

De participatietrajecten waren bedoeld om nieuwe vormen van vraagsturing voorzichtig uit te testen in een veilige omgeving. Wat vraagt het om dit soort trajecten van co-creatie binnen de GGz vaker op te pakken?

De 9 uitdagingen die het aangaan van samenwerkingstrajecten met zich meebrengen zijn:

Cliënten en familie in een herstelwerkplaats

oranje_streepje

Voor vertegenwoordigers van een cliënten- en familieorganisatie:

oranje_streepje

Voor professionals van een zorginstelling:

1

Goed ingevoerde ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers* te hebben;

die de gespreksvaardigheden en attitude hebben die nodig zijn voor samenwerkingstrajecten met zorgverleners;

voor verschillende vormen van participatie, zoals (groeps)raadpleging, advisering, co-creatie, coproductie.

5

Onderschrijven dat persoonlijke ervaring met zorg een belangrijke bron van kennis is die voor innovatie benut kan worden;

Erkennen dat in cliënten- en familieorganisaties veel kennis en ervaring beschikbaar is over (omgaan met) complex gedrag en psychische kwetsbaarheid.

2

Afspraken te hebben over het bewaken van de kwaliteit (coaching, ondersteuning, evalueren);

En mogelijkheden voor continuïteit / vervanging als dat nodig is.

6

Inzet van tijd om een nieuwe manier van kijken en werken eigen te maken;

Lef om vernieuwingen anders aan te pakken;

En beschikbaarheid van medewerkers die samenwerkingstrajecten gericht op innovatie kunnen leiden.

3

In te spelen op verschillende soorten vragen en wisselende tijdsinvesteringen.

7

Accepteren dat de inbreng van georganiseerde zorgvragers niet vrijblijvend is.

4

Afspraken te maken over vergoedingen (reiskosten, vacatiegeld, cadeautje, overige).

8

Budget voor de projectleiding en het inhuren van de diensten van cliënten- en familievertegenwoordigers.

oranje_streepje

Voor beleidsmakers:

9

Stimuleer en ondersteun vernieuwingen, al dan niet in projectvorm, waarbij vraaggestuurd wordt gewerkt.
Creëer beleidsruimte om de inzet van cliënten- en of familieorganisaties op het juiste niveau te honoreren.

*Bekijk hier de interactieve factsheet wat cliënten belangrijk vinden bij eHealth, als mooi voorbeeld voor de inzet van ambassadeurs.

 

Bert Stavenuiter (penvoerder van het programma Vraagsturing): “Er zijn altijd cliënten en familie-organisaties die kunnen meekijken bij zorgaanbieders. Die kunnen meedenken over hoe dat moet, vraaggestuurde zorg”.

Pin It on Pinterest